1 Avgitt høringssvar om lisensfellingsperioden for jerv Åpne dokument