1 245/1 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10 √•rig - jordleieavtale Åpne dokument