1 193/113 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tore Vårvik Åpne dokument