1 Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 997335015 Åpne dokument