1 246/56 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, samt opparbeiding av adkomst, parkering og utearealer, Rita Veronica Morken og Lars Erik Nilsen Åpne dokument