1 271/251, 271/252, 271/253 og 271/254 - Tillatelse til deling av eiendom, Aladdin Oil AS Åpne dokument