1 88/4 - Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendom Snøvestrøin. Søker: Ane Røtvei, Hanne C Røtvei og Hans Røtvei Åpne dokument
2 88/4 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Ane Røtvei, Hanne C. Røtvei og Hans Røtvei Åpne dokument