1 193/112 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tommy Vebenstad Åpne dokument