1 296/50 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig Åpne dokument