1 296/38 - Tillatelse til opparbeidelse av infrastruktur - veg, vann og avløp, Juro Fritid AS Åpne dokument