1 296/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Per Ole Bjørndal Åpne dokument