1 280/281 - Tillatelse til oppføring av enebolig og garasje, samt dispensasjon fra regulert byggegrense, Jan Reidar Kippernes Åpne dokument