1 307/2 - Tillatelse til riving av gammelt våningshus og låve Åpne dokument