1 214/2 - Søknad om fradeling av tilleggsareal til fritidstomt 214/19. Søker: Ørjan Hindseth. Åpne dokument
2 Søknad om deling av landbrukseiendom Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
4 Ønske om oppmåling og fradeling av tilleggsareal 21419 i Oppdal kommune Åpne dokument
5 Kart 214.19 Åpne dokument