1 296/3 - søknad om konsesjon, Roar Myrhaug. Åpne dokument
2 296/3 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Roar Myrhaug Åpne dokument
3 296/3 - Kart M 1:10000 Åpne dokument