1 198/17 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Kari Skevik og Halvard Rønning Åpne dokument