1 6/1 m.fl. - Midlertidig dispensasjon fra driftstider ved Moen masseuttak, Oppdal Maskinkompani AS Åpne dokument