1 64/1, 64/13 og 64/15 - søknad om konsesjon - bruddleieavtale. Søker: Oppdal skifer AS og Minera Skifer AS Åpne dokument
2 LDIR-359_B_Søknadsskjema konsesjon Oppdal Skifer AS gbr. 64-1 Signert Åpne dokument
3 Oppdal 64-1 m.fl. Bruddavtale Grunneier - Oppdal Skifer 20210101 Signert Åpne dokument
4 LDIR-359_B_Søknadsskjema konsesjon Minera Skifer AS gbr. 64-1 Signert Åpne dokument
5 Oppdal 64-1 m.fl. Bruddavtale Oppdal Skifer - Minera 20210101 Signert Åpne dokument
6 LDIR-359_B_Søknadsskjema konsesjon Minera Skifer AS gbr. 64-13 og 15 Signert Åpne dokument
7 Oppdal 64-13 Festekontrakt Klondyke 20210101 Signert Åpne dokument
8 Oppdal 64-15 Festekontrakt Klondyke 20210101 Signert Åpne dokument
9 Oversiktskart M: 1:15000, datert 12.07.22 Åpne dokument
10 Kommuneplankart M. 1:20000, datert 12.07.22 Åpne dokument
11 Kommuneplankart M. 1:10000, datert 12.07.22 Åpne dokument