1 284/39 - midlertidig brukstilatelse Åpne dokument