1 296/39 - tillatelse til oppføring av 10 fritidsboliger Åpne dokument