1 293/46 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdalslaft AS Åpne dokument