1 283/44 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Arne Holand. Åpne dokument