1 231/3 - søknad om ferdigattest, Midtbygda skole Åpne dokument