1 47/14 - vedtak i klagesak - klage på byggesak - rammetillatelse for oppføring av to leilighetsbygg - Bregnevegen 7 - 9 Åpne dokument