1 154/1, 154/2 og 154/6 - Dispensasjon fra LNFR-formÃ¥l og tillatelse til bygging av kombinert adkomstveg til fritidseiendom og landbruksveg, Sverre Erik Jebens Åpne dokument