1 60/13 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Erlend Hovdal. Åpne dokument