1 275/8 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Tore Husby Åpne dokument