1 147/6 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ola Kolbjørn Kalvøy. Åpne dokument