1 283/144 - Tillatelse til deling av eiendom, Bjørkmoen AS Åpne dokument