1 236/23 - oppheving av ferdigattest Åpne dokument