1 271/338 - Tillatelse til deling av eiendom, Karl Johan Kopreitan Åpne dokument