1 203/4 - Tillatelse til deling av eiendom, Erna og Sigmund Bårdsløkk Åpne dokument