1 191/10 -Tillatelse til oppføring av små campinghytter, Trollheimsporten Turistsenter AS Åpne dokument