1 282/228 - Tillatelse til sammenslåing av boenheter, Ingrid og Einar Lian-Bjørgum Åpne dokument