1 202/45 - endring av gitt tillatelse Åpne dokument