1 316/7 - Tillatelse til deling av eiendom, Jelhauin Eiendom AS Åpne dokument