1 271/81 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal Skiheiser AS Åpne dokument