1 95/7 - dispensasjon for bygging nærere E6 enn 50 meter Åpne dokument