1 205/109 - Midlertidig brukstillatelse, samt oppheving av vedtak om ferdigattest, Kjersti Strand Åpne dokument