1 284/58 - rammetillatelse og dispensasjon fra TEK17 for oppføring av Nye Oppdal brannstasjon, Oppdal kommune Åpne dokument