1 276/1, 290/1 og 294/3 - Tillatelse til deling av eiendommer, Oppgjørs Partner AS Åpne dokument