1 246/59 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Bjørn Norset Åpne dokument