1 280/265 - igangsettingstillatelse nr 2, deler av tiltaket, Oppdal Hotellinvest AS Åpne dokument