1 307/12 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Øyvind Estenstad. Åpne dokument