1 241/123 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Geir Solem. Åpne dokument