1 291/47 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Bernt Swendgaard Åpne dokument