1 237/1, 233/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Vognild Utvikling AS Åpne dokument