1 179/3 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-√•rig jordleieavtale Åpne dokument