1 45/10 og 275/8 - Tillatelse til deling av eiendom, Bjørn Rise og Tore Husby Åpne dokument