1 243/40 - Tillatelse til oppføring av anneks og dispensasjon fra arealformål, Stian Almås Åpne dokument